ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรมวิทย์ฯ เพิ่มศักยภาพการตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพชุดน้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคซิฟิลิส


   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ เพื่อควบคุมคุณภาพชุดน้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคซิฟิลิสที่จำหน่ายในประเทศ โดยเฉพาะชุดตรวจแบบรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจว่าชุดตรวจมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ทดสอบในหญิงตั้งครรภ์ตามแผนการกำจัดโรคซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก

  นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ซิฟิลิส เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ สารคัดหลั่งรวมทั้งทางเลือด และสามารถติดต่อจากแม่ผ่านทางรกไปสู่ทารกในครรภ์ซึ่งนำไปสู่สาเหตุที่ทำให้ทารกมีความผิดปกติทางระบบประสาท เช่น หูหนวก ตาบอด และอาจเป็นสาเหตุให้ทารกเสียชีวิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะเวลาที่ได้รับเชื้อ การติดเชื้อซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและพบได้บ่อยในประเทศไทย องค์การอนามัยโลกจึงมีเป้าหมายกำจัดการติดเชื้อซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก ให้หมดภายในปี 2563 ปัจจุบันสถานพยาบาลต่างๆ ได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาวินิจฉัยการติดเชื้อควบคู่ไปกับการวินิจฉัยของแพทย์ ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวด เร็วทำให้มีผลิตภัณฑ์น้ำยาวินิจฉัยโรคในหลายรูปแบบ

     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันชีววัตถุ ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมคุณภาพชุดน้ำยาวินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือดได้วางแผนและกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดน้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคซิฟิลิสที่จำหน่ายในประเทศ โดยเฉพาะชุดตรวจแบบรวดเร็วที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้สถาบันชีววัตถุ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพทั้งก่อนและหลังจำหน่ายในประเทศ ซึ่งคาดว่าสามารถพร้อมให้บริการ  ตรวจภายในปี 2562 เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจว่าชุดตรวจวินิจฉัยมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ทดสอบในหญิงตั้งครรภ์ตามแผนการกำจัดโรคซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก เพื่อนำไปสู่การควบคุมการแพร่กระจายและติดตามผลการรักษาโรคในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า วิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการติดโรคซิฟิลิส ก่อนการตั้งครรภ์ คือ ควรตรวจร่างกายสามีและภรรยาทั้งก่อนแต่งงานและก่อนมีเพศสัมพันธ์ มีคู่นอนเพียงคนเดียว และใช้ถุงยางอนามัยก่อนมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่ไม่มั่นใจว่าปลอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับหญิงตั้งครรภ์ หากพบว่าเป็นซิฟิลิสควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาให้ทันท่วงที


จากหน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดดู 150 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:17 น.