ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 193 "แนะประชาชนใช้มาตรการ...3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค...เน้นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เพื่อป้องกันโรคจากยุงลาย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก”


*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์: 0-2590-3859 / วันที่ 12 ม.ค. 2562


จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค เปิดดู 234 view
วันที่ประกาศข่าว : 12 มกราคม 2562 เวลา 13:19 น.