ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จประกอบพิธีเททองหล่อ“พระพุทธปชาสรณาธิคุณ” (หลวงพ่อทอเสื่อ)


สมเด็จพระสังฆราช เสด็จประกอบพิธีเททองหล่อ“พระพุทธปชาสรณาธิคุณ” (หลวงพ่อทอเสื่อ)  
 
วันที่ 7 พ.ย.61 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “พระพุทธปชาสรณาธิคุณ” (หลวงพ่อทอเสื่อ) ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์นพดล  วาณิชฤดี ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ  
หลวงพ่อทอเสื่อ เป็นพระพุทธรูปอยู่คู่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรของสถาบันมาแต่โบราณ และในโอกาสจะครบรอบ 130 ปี สถาบัน ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารของสถาบันฯ และ มูลนิธิโรงพยาบาลฯ ได้จัดผ้าป่าสามัคคี ระดมทุนสร้างพระพุทธรูปจำลองแบบจากหลวงพ่อทอเสื่อ เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ หอพระของสถาบัน โดยได้รับการถวายพระนามพระพุทธรูปจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ว่า“พระพุทธปชาสรณาธิคุณ”แปลว่า พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ และทรงเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกของประชาชน ... นับเป็นพระเมตตาต่อสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต ผู้ป่วยจิตเวช และ ญาติ กระทั่งประชาชนทั่วไป     อย่างหาที่สุดมิได้


จากหน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต เปิดดู 251 view
วันที่ประกาศข่าว : 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:28 น.