ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

อธิบดี​กรม​สุขภาพจิตเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพกลุ่มศูนย์​สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2562ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน​2561 ณ จังหวัดเชียงราย


อธิบดี​กรม​สุขภาพจิตเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพกลุ่มศูนย์​สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2562ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน​2561 ณ จังหวัดเชียงราย

(วันนี้) 5 พฤศจิกายน 2561 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธาน เปิดสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ณ จังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่ ผู้นำเสนอผลงานดีเด่น และ เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์สุขภาพจิต ในสังกัดกรมสุขภาพจิตทั้ง 13 ศูนย์ พร้อมเน้นย้ำว่า "ศูนย์สุขภาพจิต คือตัวแทนของ กรมสุขภาพจิต ในการเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆ ในส่วนภูมิภาคเป็นกลไกให้เกิดการพัฒนาความรู้สุขภาพจิตที่ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ รวมทั้งเป็นช่องทางการสื่อสารปัญหา และความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการป้องกันแก้ปัญหา สู่เป้าหมาย ประชาชน มีสุขภาพจิตดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน" https://goo.gl/PspQv2


จากหน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต เปิดดู 118 view
วันที่ประกาศข่าว : 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:28 น.