ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์ส่งเสริมคนไทยกับค่านิยมงานบุญปลอดเหล้า ในการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดบุรีรัมย์


    

           

เนื้อหารายละเอียดประกอบภาพข่าว

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์ส่งเสริมคนไทยกับค่านิยมงานบุญปลอดเหล้า ในการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดบุรีรัมย์

          .....เมื่อเร็วๆนี้ นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กรมควบคุมโรค มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสตึก องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลตำบลสตึก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสตึก ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ และตำรวจภูธรอำเภอสตึก ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย      วรางกูร  ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ลำน้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

           ประเพณีการแข่งขันเรือยาวจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นงานบุญปลอดเหล้าติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนอย่างดีเยี่ยม โดยไม่พบผู้กระทำความผิดเลย  ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวของสังคมไทยในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งการจัดงานบุญปลอดเหล้าในพื้นที่ต่างๆ สามารถทำให้ลดจำนวนครั้งและความรุนแรงของอุบัติเหตุ รวมถึงการบาดเจ็บและการทะเลาะวิวาทที่อาจเกิดขึ้นภายในงานได้ หากประชาชนพบการกระทำที่ผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม TAS ซึ่งเป็นระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ  โดยผ่านสมาร์ทโฟนได้ทางเว็บไซต์ “http://tas.go.th” หรือโทร. 02 590 3342 สอบถามข้อมูลสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 .....

 

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์ 0-2590-3857 / วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561


จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค เปิดดู 237 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:56 น.