ข่าวในรั้ว สธ.

พิมพ์

กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย จัดกิจกรรม “วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก” เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การติดต่อของโรคระหว่าง คน สัตว์ และสัตว์ป่า


เนื้อหารายละเอียดประกอบภาพข่าว

กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย จัดกิจกรรม “วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก” เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การติดต่อของโรคระหว่าง คน สัตว์ และสัตว์ป่า

           ..... แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์   พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร.กาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ดร.แสงเดือน มูลสม ผู้แทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวประเทศไทย Dr.John MacArthur ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว และเครือข่ายพันธมิตรสุขภาพหนึ่งเดียวทุกภาคส่วน ร่วมเปิดงานกิจกรรมวันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก หรือ Global One Health Day 2018 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ

           กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ให้มีความเข้มแข็ง เชื่อมโยงกัน และมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค แบบบูรณาการภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health ซึ่งมีความสำคัญในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า โดยเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต่อไป .....

 

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักโรคติดต่อทั่วไป/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์ 0-2590-3857 / วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561


จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค เปิดดู 306 view
วันที่ประกาศข่าว : 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:23 น.