ตรวจเยี่ยมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • 23 มกราคม 2562 เวลา 18:14 น.
 • เปิดดู 24 view

MOU พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในเรือนจำ

 • 22 มกราคม 2562 เวลา 16:07 น.
 • เปิดดู 26 view

ศูนย์โรคหัวใจ รพ.ลำปาง

 • 21 มกราคม 2562 เวลา 09:59 น.
 • เปิดดู 8 view

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ จ.ลำพูน

 • 21 มกราคม 2562 เวลา 09:59 น.
 • เปิดดู 15 view

1 วัด 1 โรงพยาบาล

 • 21 มกราคม 2562 เวลา 09:59 น.
 • เปิดดู 22 view

ผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ 109 ดวงตา

 • 19 มกราคม 2562 เวลา 13:43 น.
 • เปิดดู 7 view

ประชุมบอร์ด สปสช. ครั้งที่ 1/2562

 • 7 มกราคม 2562 เวลา 15:53 น.
 • เปิดดู 36 view

ประชุมคกก.นโยบายความปลอดภัยฯ

 • 4 มกราคม 2562 เวลา 13:53 น.
 • เปิดดู 20 view

ขยับกาย สบายชีวี

 • 3 มกราคม 2562 เวลา 11:54 น.
 • เปิดดู 30 view

ประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. ครั้งที่ 4/62

 • 3 มกราคม 2562 เวลา 11:54 น.
 • เปิดดู 34 view