คลังภาพกิจกรรม

อ. ดอนตูม นครปฐม ลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกได้ชัดเจน


         ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการ บวร. ร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563 โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการุขภาพ ผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข ร่วมงาน โดย อำเภอดอนดูม จ.นครปฐม ได้เข้มมาตรการควบคุมไข้เลือดออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ,บวร. (บ้าน วัด โรงเรียน) และ 5 ส. เดิมในปี 2562  เป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ เป็นลำดับที่ 14 ของประเทศ ทำให้ปี 2563 จ.นครปฐม มีอัตราการป่วยด้วยไข้เลือดออกลดลงอย่างชัดเจน เป็นอันดับที่ 34 ของประเทศ  พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมเสริมพลัง อสม. ด้วย จัดที่ รร.เทศบาล 1 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม*******************ตุลาคม 2563


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 488 view
วันที่ประกาศข่าว : 20 ตุลาคม 2563 เวลา 14:19 น.