คลังภาพกิจกรรม

MOU เสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน


     นายแพทย์ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติคุณ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ระหว่าง 22 หน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางภาครัฐ ผ่านทุกช่องทางให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ โดยมีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล *********************** กุมภาพันธ์ 2562

******************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 226 view
วันที่ประกาศข่าว : 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:12 น.