คลังภาพกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของ กรมอนามัย


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมอนามัย โดยมี แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และคณะผู้บริหารของกรมอนามให้การต้อนรับ  ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ************* กุมภาพันธ์ 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 159 view
วันที่ประกาศข่าว : 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:40 น.