คลังภาพกิจกรรม

เห็นชอบข้อเสนอ UNIATF ยกระดับการรับมือโรคไม่ติดต่อ


           ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ครั้งที่ 1/2562 เห็นชอบข้อเสนอจากคณะทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานสหประชาชาติ (UN Interagency task force : UNIATF) ยกระดับการรับมือโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ******************* กุมภาพันธ์ 2562

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 144 view
วันที่ประกาศข่าว : 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:23 น.