คลังภาพกิจกรรม

ขยับกาย สบายชีวี


          ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในช่วงระหว่างการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2562 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ที่ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  ********** กุมภาพันธ์ 2562

*********************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 175 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:49 น.