คลังภาพกิจกรรม

ประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. ครั้งที่ 5/62


          ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2562 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ************** กุมภาพันธ์ 2562

**********************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 174 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:49 น.