คลังภาพกิจกรรม

อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์สาธารณสุข ปี 62


          นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  *************** กุมภาพันธ์ 2562

***********************************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 215 view
วันที่ประกาศข่าว : 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:11 น.