คลังภาพกิจกรรม

สธ.ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ในพื้นที่ทุรกันดาร


          ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ระหว่างวันที่ 11-24 ธันวาคม 2561 และวันที่ 7-20 มกราคม 2562 ให้บริการในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล 878 อำเภอทั่วประเทศ และกทม.  มีประชาชนในพื้นที่รับบริการเกือบ 800,000 คน และส่งรักษาต่อ 12,460 คน ****************** กุมภาพันธ์

 

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 184 view
วันที่ประกาศข่าว : 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:21 น.