คลังภาพกิจกรรม

MOUพัฒนาระบบสุขภาพ ไทย -เคนยา


         ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย พร้อมด้วยนาง ซิสิลี เค คาริอุคิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ************************ กุมภาพันธ์ 2562

*******************************************

 

 

 

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 144 view
วันที่ประกาศข่าว : 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น.