คลังภาพกิจกรรม

สธ. เชิญชวนคนไทย อิ่มบุญ ปลอดโรค ปลอดภัย เทศกาลตรุษจีน


         นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และแพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค แถลงข่าว “สธ.ชวนคนไทย อิ่มบุญ ปลอดโรค ปลอดภัย เทศกาลตรุษจีน ปี 2562”  แนะการเลือกอาหารสำหรับเทศกาลตรุษจีน ให้อิ่มบุญ ปลอดโรค ปลอดภัย ใช้หลัก 8 กระบวนท่า “เลือก ล้าง ปรุง ไหว้ ลด เก็บ อุ่น กิน” ที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี*************************กุมภาพันธ์ 2562

***********************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 141 view
วันที่ประกาศข่าว : 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:59 น.