คลังภาพกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมก้าวสู่มิติใหม่ สบช.


      ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดประชุมมิติใหม่ของการก้าวสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลิตบัณฑิตที่ดีให้สังคมและประเทศชาติ โดยมี ผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก บุคลากร  ผู้บริหารวิทยาลัย และคณาจารย์  จำนวน 600 คน เข้าร่วมประชุม ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี *************************** มกราคม 2562 

 

*********************************

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 130 view
วันที่ประกาศข่าว : 31 มกราคม 2562 เวลา 17:11 น.