คลังภาพกิจกรรม

มาตรการ สธ. ดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก


          ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมอนามัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และรองอธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าวมาตรการดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 โดยสื่อสารแจ้งเตือน ให้ความรู้ในการป้องกันการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักในการป้องกันตนเอง ณ ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี***********มกราคม 2562

******************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 189 view
วันที่ประกาศข่าว : 30 มกราคม 2562 เวลา 17:11 น.