คลังภาพกิจกรรม

สธ.ประชุมทางไกลติดตามเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน 5 จังหวัด


นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์สถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ประชุมทางไกล 5 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สุทรสาคร และนครปฐม ติดตามาตรการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพสร้างความรู้ความเข้าใจประชาชนในการป้องกันตนเอง ไม่สร้างมลภาวะเพิ่ม พร้อมขยายเครือข่ายเฝ้าระวังในระดับพื้นที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กระทรวงสาธารณสุข***********มกราคม 2562

******************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 127 view
วันที่ประกาศข่าว : 30 มกราคม 2562 เวลา 17:11 น.