คลังภาพกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมสถาบันราชประชาสมาสัย


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกล สัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานกรมควบคุมโรค ในการป้องกันและควบคุมโรคและมอบนโยบายการทำงาน ปี 2562 แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค ณ สถาบันราชประชาสมาสัย จ.สมุทรปราการ ********************* มกราคม 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 151 view
วันที่ประกาศข่าว : 28 มกราคม 2562 เวลา 15:01 น.