คลังภาพกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านสาธารณสุข อ.สารภี จ.เชียงใหม่


 

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และคลินิกหมอครอบครัวหนองยางดอกแฝก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยหลังระยะเฉียบพลัน Intermediate Care Hospital พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ********************* มกราคม 2562
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง

 

 

โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา อ.สารภี จ.เชียงใหม่

**************************************

 

 

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 228 view
วันที่ประกาศข่าว : 25 มกราคม 2562 เวลา 23:19 น.