คลังภาพกิจกรรม

ตรวจเยี่ยม กรมการแพทย์แผนไทยฯ


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ********************** มกราคม 2562

 

 

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 201 view
วันที่ประกาศข่าว : 25 มกราคม 2562 เวลา 14:44 น.