คลังภาพกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, แพทย์หญิงมยุรา  กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีฯ และคณะที่ปรึกษา ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ ที่ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี *********** มกราคม 2562

**********************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 235 view
วันที่ประกาศข่าว : 23 มกราคม 2562 เวลา 18:14 น.