คลังภาพกิจกรรม

MOU พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในเรือนจำ


          นายแพทย์ประพนธ์   ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนารูปแบบระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่คุณภาพ รวมทั้งดูแลให้ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภคที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ที่ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข************มกราคม 2562

*****************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 216 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 มกราคม 2562 เวลา 16:07 น.