คลังภาพกิจกรรม

MoU มาตรการแทนการกักตัวเด็กในสถานกักตัวคนต่างด้าว


          พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องการกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล            

 ******************** มกราคม 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 158 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 มกราคม 2562 เวลา 09:59 น.