คลังภาพกิจกรรม

ศูนย์โรคหัวใจ รพ.ลำปาง


          ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์โรคหัวใจ และหน่วยรังสีร่วมรักษา โรงพยาบาลลำปาง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ตรวจวินิจฉัยได้แม่นยำ ประชาชนเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ลดรอคอย ลดการเสียชีวิต สามารถผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ลิ้นหัวใจ เส้นเลือดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่โป่งพองได้มากกว่า 4,000ราย ที่โรงพยาบาลลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

******************* มกราคม 2562

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 158 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 มกราคม 2562 เวลา 09:59 น.