คลังภาพกิจกรรม

เปิดตัวโครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก สร้างพัฒนาการสมวัย


          นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก (Early Moments Matter on Mobile) เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ร่วมกับแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และ นาย โธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์กร ยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยโครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก เป็นการส่งข้อมูลทั้งที่เป็นข้อความ อินโฟกราฟิก และวิดีโอ ในเรื่องที่เหมาะสมกับอายุของเด็กให้ผู้รับ เพื่อให้พ่อแม่ได้สามารถรับความรู้ และนำกิจกรรมไปทดลองทำกับลูก ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  *************** มกราคม 2562

**********************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 86 view
วันที่ประกาศข่าว : 11 มกราคม 2562 เวลา 14:09 น.