คลังภาพกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต


ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต  พร้อมเป็นประธานเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic:SMC) และเยี่ยมชม "อาคาร 76 ปี ศรีธัญญา"   ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี ************* 9 มกราคม 2562

 

 

**************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 157 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 มกราคม 2562 เวลา 17:40 น.