คลังภาพกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกรม สบส.


       ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง ประชุมวิดีโอทางไกลร่วมกับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพทุกเขตทั่วประเทศ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการปฏิรูปกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยุค 4.0 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ***************** มกราคม 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 81 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 มกราคม 2562 เวลา 16:00 น.