คลังภาพกิจกรรม

ประชุมวิดีโอทางไกลติดตามผลกระทบจากพายุปาบึก


       นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ส่วนกลาง ร่วมกับศูนย์ EOC 16 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ เพื่อขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกจังหวัดที่ได้เตรียมพร้อมในการรองรับพายุปาบึกเป็นอย่างดี ส่วนสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบมี 92 แห่ง ให้เร่งปรับปรุงซ่อมแซมแต่ยังคงให้บริการได้ตามปกติ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ****************  มกราคม 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 61 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 มกราคม 2562 เวลา 16:00 น.