คลังภาพกิจกรรม

จิตอาสา 904 กระทรวงสาธารณสุข เราทำความดี ด้วยหัวใจ


นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานประชุมรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904  “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” และเสนอแผนการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสา ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี **************** มกราคม 2562

****************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 370 view
วันที่ประกาศข่าว : 8 มกราคม 2562 เวลา 14:24 น.