คลังภาพกิจกรรม

ประชุมบอร์ด สปสช. ครั้งที่ 1/2562


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์ศักดิ์ชัย  กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ครั้งที่ 1/2562  ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  *********** มกราคม 2562

 

************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 132 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 มกราคม 2562 เวลา 15:53 น.