คลังภาพกิจกรรม

ประชุมติดตามสถานการณ์พายุปาบึก ผ่านระบบวิดีโอทางไกล


          นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ส่วนกลาง ติดตามสถานการณ์และการดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุขผู้บริหารใน 16 จังหวัด ผ่านระบบวิดีโอ จากการรายงานมีสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 4 จังหวัด รวม 27 แห่ง คือ นครศรีธรรมราช 12 แห่ง สงขลา 10 แห่ง นราธิวาส 4 แห่ง และปัตตานี 1 แห่ง ทุกแห่งยังสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ โดยเปิดศูนย์อพยพที่ จ.นครศรีธรรมราช 2 แห่ง คือโรงพยาบาลสิชลและโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข *****************มกราคม 2562 

**********************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 103 view
วันที่ประกาศข่าว : 5 มกราคม 2562 เวลา 16:26 น.