คลังภาพกิจกรรม

เยี่ยมให้กำลังผู้ประสบภัยและผู้ป่วยศูนย์อพยพผู้ประสบภัยวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี


          นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่11 พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เยี่ยมประชาชนและผู้ป่วยในศูนย์อพยพผู้ประสบภัยวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี  ************** มกราคม 2562 

***************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 85 view
วันที่ประกาศข่าว : 5 มกราคม 2562 เวลา 16:26 น.