คลังภาพกิจกรรม

เยี่ยมให้กำลังใจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และผู้ประสบภัย รพ.สิชล


          นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่11 พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เยี่ยมให้กำลังใจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ผู้ประสบภัยที่ศูนย์อพยพ และเยี่ยมผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช*****************มกราคม 2562

********************************

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 87 view
วันที่ประกาศข่าว : 5 มกราคม 2562 เวลา 16:26 น.