คลังภาพกิจกรรม

สธ.เปิด EOC ส่วนกลาง เตรียมความพร้อมรับพายุ “ปาบึก”


          นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ส่วนกลาง เป็นหน่วยงานกลางในการประสานให้การสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก พร้อมสื่อสารทางไกล (VDO Conference) กับ 16 จังหวัด ภาคใต้ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัย การอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการขอรับการสนับสนุน ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ****************** มกราคม 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 107 view
วันที่ประกาศข่าว : 4 มกราคม 2562 เวลา 13:53 น.