คลังภาพกิจกรรม

ประชุมคกก.นโยบายความปลอดภัยฯ


          ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ที่ ห้องประชุมสานใจ 1/2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 6 กระทรวงสาธารณสุข  ************** มกราคม 2562

**********************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 94 view
วันที่ประกาศข่าว : 4 มกราคม 2562 เวลา 13:53 น.