คลังภาพกิจกรรม

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข


ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 10 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธี เช้าวันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุข ****** 3 มกราคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 109 view
วันที่ประกาศข่าว : 3 มกราคม 2562 เวลา 13:05 น.