คลังภาพกิจกรรม

ขยับกาย สบายชีวี


          นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในช่วงระหว่างการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2562 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ที่ ห้องประชุมชัยนาท ตึก สป. กระทรวงสาธารณสุข ********** มกราคม 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 68 view
วันที่ประกาศข่าว : 3 มกราคม 2562 เวลา 11:54 น.