คลังภาพกิจกรรม

ประชุมวิดีโอทางไกลเตรียมความพร้อมรับพายุ “ปาบึก”


        นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุมวิดีโอทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์รองรับพายุ “ปาบึก” เน้น 16 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง (ภาคใต้ กทม. และปริมณฑล) เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) และเตรียมอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค ระบบไฟฟ้า โลจิสติกส์ และการสื่อสารวิทยุ โดยกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางพร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข **************** มกราคม 2562

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 99 view
วันที่ประกาศข่าว : 2 มกราคม 2562 เวลา 17:52 น.