คลังภาพกิจกรรม

ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันปีใหม่


ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และภริยา ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ หน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมหาราชวัง ******************* มกราคม 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 50 view
วันที่ประกาศข่าว : 1 มกราคม 2562 เวลา 17:09 น.