คลังภาพกิจกรรม

ถวายพระพรเนื่องในวันปีใหม่


นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข วางพานพุ่มและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมหาราชวัง ******************* มกราคม 2562

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 93 view
วันที่ประกาศข่าว : 1 มกราคม 2562 เวลา 16:56 น.