คลังภาพกิจกรรม

สธ.ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรด่านตรวจ


         นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 6 ลงพื้นที่่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทหาร ตำรวจ บริเวณด่านตรวจแบบบูรณาการให้บริการประชาชนหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี และอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  ************* ธันวาคม 2561

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 89 view
วันที่ประกาศข่าว : 28 ธันวาคม 2561 เวลา 19:11 น.