คลังภาพกิจกรรม

ติดตามความพร้อมการจัดการด้านการแพทย์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 รพ.ชลบุรี


         นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 6 ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการบริการด้านการแพทย์ เน้นการให้บริการห้องฉุกเฉิน และตรวจสภาพอุปกรณ์รถพยาบาลให้มีความปลอดภัย ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี ***************** ธันวาคม 2561

 

 

 

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 82 view
วันที่ประกาศข่าว : 28 ธันวาคม 2561 เวลา 18:31 น.