คลังภาพกิจกรรม

MOU ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน


      นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามในฐานะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กับผู้แทน 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการอ้างอิงอย่างเป็นทางการของประเทศ โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ************** ธันวาคม 2561


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 63 view
วันที่ประกาศข่าว : 28 ธันวาคม 2561 เวลา 18:20 น.