คลังภาพกิจกรรม

ติดตามความพร้อมการจัดบริการด้านการแพทย์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 รพ.พยุหะคีรี


นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดบริการด้านการแพทย์ ระบบบริการห้องฉุกเฉิน และรถพยาบาล พร้อมมอบกระเช้าให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ โรงพยาบาลพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ************* ธันวาคม 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 109 view
วันที่ประกาศข่าว : 27 ธันวาคม 2561 เวลา 16:30 น.