คลังภาพกิจกรรม

เตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ 62


นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดการบริการด้านการแพทย์ พร้อมมอบกระเช้าให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เน้นย้ำความปลอดภัยของอุปกรณ์และรถพยาบาลสำหรับรับ-ส่ง เหตุฉุกเฉินก่อนออกเดินทาง ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์****************** ธันวาคม 2561

******************************

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 77 view
วันที่ประกาศข่าว : 27 ธันวาคม 2561 เวลา 16:26 น.