คลังภาพกิจกรรม

ติดตามความพร้อมด้านการแพทย์ รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน เทศกาลปีใหม่62 รพ.อ่างทอง


          นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดบริการด้านการแพทย์ พร้อมมอบกระเช้าให้กำลังใจ ความห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของโรงพยาบาลอ่างทอง กำชับจัดเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์พร้อมรับเหตุฉุกเฉิน ตามมาตรฐานห้องฉุกเฉินคุณภาพ และตรวจเช็คสภาพรถพยาบาลให้มีความพร้อม ความปลอดภัยก่อนออกเดินทาง มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ขณะทำหัตถการต้องหยุดรถ พนักงานขับรถมีจำนวนตามระยะทางที่กำหนดไว้ และตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วย ที่ โรงพยาบาลอ่างทอง*****************ธันวาคม 2561

****************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 87 view
วันที่ประกาศข่าว : 27 ธันวาคม 2561 เวลา 11:03 น.