คลังภาพกิจกรรม

ติดตามความพร้อมด้านการแพทย์ รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน เทศกาลปีใหม่62 รพ.พระนครศรีอยุธยา


          นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดบริการด้านการแพทย์ พร้อมมอบกระเช้าให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กำชับจัดระบบบริการห้องฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ แจ้งเหตุเร็ว รับเร็ว ส่งเร็ว และตรวจเช็คสภาพรถพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐาน มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ขณะทำหัตถการต้องหยุดรถ พนักงานขับรถยนต์มีจำนวนตามระยะทางที่กำหนดไว้ และตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วย ที่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา*****************ธันวาคม 2561

*****************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 58 view
วันที่ประกาศข่าว : 27 ธันวาคม 2561 เวลา 11:03 น.